English version English version

XII Międzynarodowa Piesza Pielgrzymka
z Węgier (Hidasnemeti) przez Słowację do Krakowa Łagiewnik

275 km w 9 dni
12-20 lipca 2024 r.
www.pielgrzymka.org

Pieśni do Miłosierdzia Bożego

s. M. Emanuela Gemza ZMBM

Ref.: Ty jesteś Panie Bogiem łaski i wielkiego Miłosierdzia

1. Szczęśliwy ten, kto zaufał Tobie
Bo Ty o niego troszczysz się.
Będę śpiewać Tobie bo jesteś Bogiem Miłosiernym.

2. Przebaczenie masz dla każdego kto prosi
Twe Miłosierdzie większe jest
niż grzechy moje i całego świata więc ufam Tobie.

3. Ty jesteś Ojcem który zawsze czeka
i bicie serca mego zna
Moje imię wyryte na Twoim Sercu już na zawsze.

posłuchaj

◊◊◊

Będę śpiewał Tobie, mocy moja
Ty Panie jesteś mą nadzieją
Tobie ufam i bać się nie będę.

Posłuchaj

◊◊◊


Bonum est confidere in Domino
Bonum sperare in Domino

Posłuchaj

◊◊◊


Bóg jest Miłością miejcie odwagę żyć dla miłości
Bóg jest Miłością nie lękajcie się.

Posłuchaj

◊◊◊


Confitemini Domino quoniam bonus
Confitemini Domino, alleluja

Posłuchaj

◊◊◊


Converte nos Deus salutaris noster, miserere, miserere.

◊◊◊


Crucem tuam adoramus Domine
Resurectionem tuam laudamus Domine.
Laudamus et glorificamus.
Resurrectionem tuam laudamus Domine.

Posłuchaj

◊◊◊


Jezu miłosierny, Panie sprawiedliwy
Jezu łagodny zmiłuj się nade mną.

◊◊◊


Jezu, ufam Tobie (P. Bębenek)
Posłuchaj

◊◊◊

Jezu ufam Tobie (m: Piotr Pałka)
Posłuchaj

◊◊◊


Jezu ufam Tobie.  D / h / G / A
Jezu kocham Ciebie.  D / h / G / A
Jezu prowadź mnie.  h / fis / G
Jezu przygarnij mnie.  e / A / D / A

Posłuchaj

◊◊◊


Wielbię Cię (Miłosierdzie)

Miłosierdzie Boga Najwyższego prowadzi mnie do Niebios bram
W ramiona Umiłowanego rozpiętego na krzyżu naszych ran
Wielbię Cię, miłuję Cię za każdy dzień przy Tobie...

Posłuchaj

◊◊◊


Miłosierdzie Boże w Sercu Jezusa wcielone
Okryj świat cały i nas też ogarnij.

◊◊◊


'Misericordes sicut Pater" - Hymn Roku Miłosierdzia (w języku włoskim)

youtube

◊◊◊

Misericordias Domini in aeternum cantabo.

Posłuchaj

◊◊◊


Na wieki będę wyśpiewywał Twe miłosierdzie Panie.

Posłuchaj

◊◊◊


Nie ma większej miłości, nie ma większej miłości
Jak oddać swoje życie za przyjaciół swych.

◊◊◊

O Boże mój, nadziejo moja jedyna
w Tobie położyłam ufność całą
i wiem że nie będę zawiedziona
w Tobie położyłam ufność całą
i wiem że nie będę zawiedziona
w Tobie położyłam ufność całą

◊◊◊

G D e
O, Panie mój, Ty wiesz, jak bardzo ufam Tobie
C G D .7.
I szukam Cię co dzień, bo niczym jestem sam.
G D e
Dziś widzę znów Twą twarz i słucham Twego głosu,
C G D7 G
Że ludziom chcesz do serc Swe miłosierdzie wlać.


◊◊◊


O Piękności niestworzona

1. O Piękności niestworzona, kto
Ciebie raz poznał, ten
nic innego już kochać nie może.

2. Czuję, że tonę w Nim, jako
Jedno ziarenko piasku
W bezdennym oceanie.

3. Czuję, że nie ma ani jednej
Kropli we mnie, która
By nie płonęła miłością ku Tobie.

Miłosierdzie Boże

Posłuchaj

◊◊◊


Podnieś mnie Jezu

Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca
Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca
Zanurz mnie w wodzie Jego Miłosierdzia
Amen. 

Posłuchaj

◊◊◊


Pragnę aby twoje serce było wypełnione Moim Miłosierdziem,
Pragnę aby twoje serce było wypełnione Moim Miłosierdziem,
Miłosierdziem.

◊◊◊


Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych
Jezu zmartwychwstały ze śladami męki.
Ty jesteś poślij do nas Ducha
Panie nasz i Boże uzdrów nasze życie.

Posłuchaj

◊◊◊


Przytul mnie Jezu tak mocno do siebie
Ukryj głęboko na dnie swego serca

Posłuchaj

◊◊◊


Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego dał
aby każdy kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

◊◊◊


Tylko w Twoim miłosierdziu Panie mój nadzieja ma.

Posłuchaj

◊◊◊


W swoim wielkim miłosierdziu Bóg nas zrodził do nadziei
W swoim wielkim Miłosierdziu Bóg nas zrodził do nadziei
Do wielkiej nadziei.

Posłuchaj

◊◊◊


Ufam Tobie Miłosierny...

W Tobie jest światło, każdy mrok rozjaśni  / h / A / G / A4_3 /
W Tobie jest życie, ono śmierć zwycięża  / h / A / G / D7+ /
Ufam Tobie Miłosierny  / e7 / D7+ / e9 / D7+ /
Jezu wybaw nas  / G7+ / A / D /

Posłuchaj

◊◊◊


Wielkie są dzieła Twojej potęgi Panie
I godne podziwu Twoje Miłosierdzie.
Alleluja, alleuja,
Alleluja, alleuja,
Alleluja.

Posłuchaj

◊◊◊


1. Bądź uwielbiony Panie, Miłosierny Boże,
w Osobach Trzech Jedyny, wieczny, niepojęty.
Mój mały ludzki umysł pojąć Cię nie może,
Więc tylko wciąż powtarzam: Święty, Święty, Święty.

2. Bądź wysławiony Boże, Stwórco nasz i Panie,
W potędze niezmierzony, a litością zdjęty.
Odpłacić Ci się za to nikt z nas nie jest w stanie,
Przyjm chociaż tę pieśń chwały: Święty, Święty, Święty.

3. Niech będzie uwielbiona miłość Twa wieczysta,
Co wznosi się nad wszystkie niebios firmamenty.
Tam Cię wysławia, Boże, rzesza duchów czysta,
Przecudnym hymnem chwały: Święty, Święty, Święty.

4. Wpatrując się w zachwycie w Boskie Twe oblicze,
Śpiewając hymn wdzięczności dla Ciebie poczęty.
I ja szczęśliwa - szczęśliwy jestem, że też uczestniczę,
W ich wiecznym dziękczynieniu: Święty,Święty, Święty.

◊◊◊

1. Bądź uwielbiony, miłosierny Boże,
Wszechmocny Stwórco, dobry nasz Panie.
Cześć Ci oddajem w najgłębszej pokorze,
W Bóstwa Twojego tonąc oceanie.

2. Bądź uwielbiony Ty, w Trójcy Jedyny,
tak niezgłębiony i niepojęty
Ty co przebaczać umiesz wszystkie winy,
Trzykroć wołamy: Święty, Święty, Święty.

3. Bądż uwielbiony miłosierny Boże,
Żeś zstąpić raczył z niebios na Ziemię.
Wielbiamy Ciebie w najgłębszej pokorze,
Żeś tak wywyższył całe ludzkie plemię.

4. Bądź uwielbiony w miłosierdzia dziele
Przez wszystkie serca Tobie zawsze wierne,
Które Cię wielbią tu w Twoim Kościele,
A którym dałeś życie nieśmirtelne.

5. Bądź uwielbiony Stwórco nasz i Panie
Przez wszechświat, który wielbi Cię w pokorze,
Dziękujmy Stwórcy, ile sił nam stanie,
I wysławiajmy miłosierdzie Boże!

T: wg poezji s. Faustyny
M: I. Pfeiffer

Posłuchaj

◊◊◊

Błogosławieni miłosierni
Hymn ŚDM Kraków 2016

1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd
Przyjdzie mi pomoc;
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On
Miłosiernym jest!

Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
By w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran,
Nowe życie tchnąć!

Ref.: Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

2. Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
Czyńmy jak nasz Bóg!

Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał;
„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch.
Niech to widzi świat!

Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,
Swe troski w Panu złóż
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż
Żyje Pan, Twój Bóg!

Posłuchaj

◊◊◊

Bogaty jest Bóg w miłosierdziu

1. Bogaty jest Bóg w miłosierdziu,
nieskończony jest przez miłość Swą
W Swoim Słowie jest wierny, na odpowiedź Twą czeka,
bo Bóg zawsze kocha człowieka.

2. Bogaty jest Bóg w miłosierdziu,
nieskończony jest przez miłość Swą
Marnotrawnego przyjmie, długo na powrót czeka,
bo Bóg zawsze kocha człowieka.

3. Bogaty jest Bóg w miłosierdziu,
nieskończony jest przez miłość Swą
Magdalenę podniesie, broni godność człowieka,
bo Bóg zawsze kocha człowieka.

4. Bogaty jest Bóg w miłosierdziu,
nieskończony jest przez miłość Swą
Nikodema strach pozna, na przemianę poczeka,
bo Bóg zawsze kocha człowieka.

5. Bogaty jest Bóg w miłosierdziu,
nieskończony jest przez miłość Swą
Choć zna zdradę Judasza, nie chce śmierci grzesznika,
bo Bóg zawsze kocha człowieka.

6. Bogaty jest Bóg w miłosierdziu,
nieskończony jest przez miłość Swą
Piotra płacz wynagrodzi, Jego Miłość jak rzeka,
bo Bóg zawsze kocha człowieka.

7. Bogaty jest Bóg w miłosierdziu,
nieskończony jest przez miłość Swą
Łotra skruchę doceni, i z nagroda nie zwleka,
bo Bóg zawsze kocha człowieka.

8. Bogaty jest Bóg w miłosierdziu,
nieskończony jest przez miłość Swą
W Swoim Słowie jest wierny, na odpowiedź Twą czeka,
bo Bóg zawsze kocha człowieka.

◊◊◊


Bogaty miłosierdziem

1. O Miłości niepojęta, rozlewasz miłosierdzia zdrój,
zmywasz grzechy, gładzisz winy duszy, którą nęka ból.
W Tobie nadziei świeci blask, co dzień wylewasz morze łask,
Ty przebaczenie dajesz mi, bym wiecznie żył.

Ref.:
On żyje, niech wszyscy wiedzą, że Jezus kocha mnie;
kiedy dobrze, kiedy źle, On zawsze przy mnie jest;
niech wszyscy wiedzą, że Jezus kocha mnie;
kiedy dobrze, kiedy źle - Jezu, ufam Tobie.

2. O Miłości nieskończona, objawiasz miłosierdzia moc,
bierzesz smutek, dajesz radość duszy, którą dręczy zło.
Z tęsknotą patrzę w niebo tam, skąd pada deszcz Twych wielkich łask,
gdzie jest Twój miłosierdzia tron i dobroć Twa.

Posłuchaj

po◊◊◊


Ref.: Boże łaskawy, pełen dobroci
Bogaty w Miłosierdzie!
Wierzę Ci Jezu, ufam i kocham,
Teraz i zawsze, i wszędzie.

1. Okaż, o Jezu, swoją potęgę
Przez dobroć i zmiłowanie,
Przez przebaczenie i sprawiedliwość
Twój pokój niech już nastanie.

2. Przez miłosierną Twą miłość, Jezu,
Niech będą serdeczni ludzie,
Bo na ostatnie czasy nam dałeś
Łaskawe Twe Miłosierdzie.

3. Poprzez Faustynę Ojcu świętemu
Daj siłę, zdrowie, błagamy,
Polsce daj rządy mądre i dobre,
My, Jezu, Tobie ufamy.

◊◊◊


1. Do Ciebie wznoszę serce me, o Boże miłosierny
Ty kochasz mnie i strzeżesz mnie przymierzu swemu wierny.

2. Gdy mnie otacza zwątpień mrok i niepewności morze,
do Ciebie ufnie wznoszę wzrok, Ty mnie umacniasz Boże.

3. Twe miłosierdzie daje mi nadzieję niewzruszoną,
że w noce ciemne, chmurne dni Twe światła mi zapłoną.

4. Gdy czuję, że mi brak już sił i chciałbym rzucić wszystko,
wciąż szukam Ciebie: gdzieś się skrył? A przecież wiem, żeś blisko.

5. Na Tobie pragnę wznieść swój dom, na niewzruszonej skale.
Nie runie on, choć wichry dmą i biją w niego fale.

6. Miłości wieczna, przed Twój tron zanoszę me błaganie
i ufać będę aż po zgon, że mnie wysłuchasz, Panie.

Posłuchaj

◊◊◊


1. Do miłosierdzia Twego niesiemy prośby swe.
Nas smutnych zrozpaczonych przygarnie serce twe.

Ref.:
Jezu ufamy, Jezu ufamy, Jezu ufamy tylko Tobie (2x)

2.Twa dobroć miłosierdzia ratunkiem w każdy czas
a miłość Twa z Kalwarii ocali, zbawi nas.

3. Ufamy Jezu Tobie przez wszystkie życia dni.
Gdy wkoło noc i burza niepewność, lęk i łzy.

◊◊◊


Psalm 118

Ref. Dziękujmy Panu bo jest dobry, bo na wieki Miłosierdzie Jego.

1. W niedoli wzywałem Boga,
Pan jest zawsze ze mną,
wyzwolił mnie i uwolnił,
nie muszę lekać się nikogo.

2. Pan jest męstwem i mocą moją,
Pan stał się dla mnie Zbawicielem.
Moc Pańska się okazała,
żyć będę i głosić dzieła Boże.

3. Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się nim i weselmy.
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie,
błogosławieni jesteśmy w domu Bożym.

Posłuchaj

◊◊◊


Jezu ufam Tobie
słowa: bp Józef Zawitkowski; melodia: ks. Wiesław Kądziela

1. Zmiłuj się nade mną w miłosierdziu swoim
Spojrzyj z miłością i z grzechu mnie obmyj.

Ref.
Jezu ufam Tobie Miłosierny Boże,
Jeszcze raz mi przebacz, błagam Cię w pokorze.

2. Daj mi serce nowe i radość sumienia,
Przywróć nadzieję Twego przebaczenia.

3. Dawnych naszych grzechów nie pamiętaj Panie.
Wspomnij na Twoje wieczne zmiłowanie.

◊◊◊


(wyk. Arka Noego)

Ref.: Jezu, ufam Tobie, Jezu kocham Cię.
W miłosierdziu swoim nie opuścisz mnie.
Jezu ufam Tobie, Jezu, kocham Cię.
Do swojego serca mocno przytul mnie.

1. Tak jak jasne słonko,
patrzysz na mnie z góry,
nie zasłonią ciebie
nawet ciemne chmury.

2. Przyjaźń trwa serdeczna,
zawieść mnie nie może.
Grzechy me wybaczasz
miłosierny Boże.

Posłuchaj

◊◊◊


Ref.
Jezu ufamy Ci, Jezu ufamy Ci, Jezu ufamy Ci.

1. Ty jesteś pełen miłosierdzia
dla grzeszników skruszonych w sercu.

2. Ty szukasz owiec zabłąkanych
i bierzesz na swoje ramiona.

3. Ty oczekujesz marnotrawnych synów
i godność dzieci im przywracasz.

◊◊◊


Ref.
Jezu śpiewam Tobie mego życia pieśń,
Miłosierdzie Twoje pragnę światu nieść.

1. O usłyszysz mój Jezu jak woła
z tęsknoty za dobrem świat.
Pochylasz się nad źdźbłem złamanym,
w posłudze mych słabych rąk.

2. O przemień mój Jezu me serce
w ufności wieczysty hymn.
By mogło pocieszyć zbolałych
zranionym osuszyć łzy.

3. O przyjmij mój Jezu pragnienia
i troski nadzieje me.
Niech śpiewa Ci pieśń uwielbienia
z Twej woli wciąż czerpiąc moc.

◊◊◊

słowa i melodia: Stefan Stuligrosz

1. Kiedy zwątpienie przytłoczy serce twe,
Kiedy cierpienie wyciśnie z oczu łzę,
Nie zatrać wiary w swego życia sens.
Bóg w miłosierdzie bogaty jest.

Ref. Nie lękaj się, nie lękaj się,
Bóg w miłosierdzie bogaty jest!

2. Gdy się zagubisz wśród życia krętych dróg,
kiedy na życie twe czyhać będzie wróg,
zaufaj Panu, On ustrzeże cię.
Bóg w miłosierdzie bogaty jest.

3. A kiedy w sercu przygaśnie wiary blask,
może zapragniesz bezmiaru Bożych łask.
Nie trać nadziei i pamiętaj, że
Bóg w miłosierdzie bogaty jest.

4. Kiedy złamany ciężarem swoich win,
wrócić zapragniesz jak marnotrawny syn.
Wracaj z ufnością, On miłuje cię.
Bóg w miłosierdzie bogaty jest.

5. W żadnej potrzebie Bóg nie opuści cię,
On cię przygarnie, jak Ojciec dziecko swe,
I mocą swoją natchnie życie twe.
Bóg w miłosierdzie bogaty jest.

◊◊◊


1. Kielich ofiarny Chrystusa,
zawsze dla świata wzniesiony
Spełniony do kropli ostatniej
Niech będzie błogosławiony.

Ref. Drogocenna Baranka Krew uczyniła cud
ulitował się nad swym ludem miłosierny Bóg.

◊◊◊


1. Królu, w koronie z ciernia
Królu niosący krzyż.
Królu ubiczowany
Królu i Zbawco nasz.

Ref. Zostań drogą moją, zostań życiem mym
Zostań prawdą moją i miłością mą.

2. Królu z przebitym sercem
Królu pragnący nas.
Królu miłości źródło
Królu, Baranku nasz.

◊◊◊


1. Miłosierdzie Twoje Panie,
Miłosierdzie okaż nam,
i wysłuchaj to błaganie,
którym nas natchnąłeś sam.

Ref. Miłosierdzia Jezu mój,
wejrzyj z nieba na lud Twój.

2. Miłosierdzia dla strapionych,
w których sercu utknął miecz,
dla bezdomnych, opuszczonych,
rany ich bolesne lecz.

3. Miłosierdzia dla wygnańców,
w których duszy włócznia tkwi,
którzy wśród dalekich krańców,
szare, tęskne pędzą dni.

4. Wróć ich pod rodzinne strzechy,
daj zobaczyć drogi kraj,
którym nie dasz tej pociechy,
tym ojczyznę w niebie daj.

◊◊◊

1. Mój Jezu, ufam Tobie
Przez wszystkie moje dni
I w każdej życia dobie
Nad wszystko ufam Ci!

Twym miłosierdziem, Panie,
Ogarnij cały świat,
Aż zcichnie ból i łkanie,
Miłości wzejdzie kwiat

2. Przez Miłosierdzia zdroje,
Dla zasług Boskiej Krwi,
Obdarz nas Twym pokojem,
Jezu, ufamy Ci!

To Miłosierdzie Boże
Jak źródło bije wód,
W Nim zanurz serce moje,
Spełń Miłosierdzia cud.

Posłuchaj

◊◊◊


Nasze plany
słowa i muzyka: ks. W. Kurowski

1. Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz
Tylko Boże Miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas.

Ref.: Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat
Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu jak własności swej
i w opiece czułej duszę moją miej.

2. Ufność w Miłosierdzie Boże zapewnienie daje nam,
że w godzinę naszej śmierci przyjdzie po nas Jezus sam.

3. W trudnych chwilach Twego życia Nie rozpaczaj, nie roń łez
Ufność w Boże Miłosierdzie troskom twym położy kres. 

4. Pragnę oddać się dziś Tobie, całym życiem służyć Ci
Pragnę Boże miłosierdzie głosić ludziom w smutne dni.


◊◊◊


Okaż mi Boże miłosierdzie

Ref: Okaż mi, Boże, miłosierdzie swoje,
według litości Serca Jezusowego.
Usłysz błagania i prośby moje,
okaż mi miłosierdzie Swoje!

1. Wszechmogący, miłosierny Boże,
litość Twoja jest niewyczerpana.
I choć nędza w mojej duszy jest ogromna tak jak morze
Okaż mi miłosierdzie Boże!

2. Wiekuista Trójco, dobry Boże,
litość Twoja jest niepoliczona.
A więc ufam tak niezbicie Miłosierdzia Twego morze.
Okaż mi miłosierdzie Boże!

3. Wszechmoc miłosierdzia Twego, Panie
rozsławiona jest po świecie całym.
Niechaj wieczna cześć i chwała Twoja nigdy nie ustanie.
Okaż mi miłosierdzie, Panie!

Posłuchaj

◊◊◊


1. O miłosierdzia, miłosierdzia Panie,
Twojego ludu niech Cię nędza wzruszy.
O dobry Jezu, przyjmij to błaganie,
Które do Ciebie płynie z głębi duszy.
O, miłosierdzia.

2. O, miłosierdzia, dla dusz, które giną,
Z dala od Ciebie na bezdrożach świata.
Dla nich Twe rany Krwią najdroższą płyną,
Dla nich cierń ostry Twe czoło oplata.
O, miłosierdzia.

3. Przez Matki Twojej wszechwładną przyczynę
Rzuć nam Twej łaski ożywcze promienie,
I miłosierdzia, przyspieszaj godzinę
I wszystkim, Jezu, wszystkim daj zbawienie.
O, miłosierdzia.

◊◊◊


1. O miłosierny Boże, co dajesz łaski zdrój,
Błagamy Cię w pokorze, ach ratuj naród Twój.
W cierpieniu, w każdej dobie, gdy trwogi przyjdzie czas:
Jezu, ufamy Tobie, że nie opuścisz nas.

2. O miłosierny Boże, o dobry Ojcze nasz,
Błagamy Cię w pokorze: zwróć na nas świętą twarz.
O Jezu miłosierny, przyjmij ten rzewny śpiew,
Niech grzechy nasze zmyje Twa przenajświętsza Krew.

◊◊◊


1. O, Panie Jezu, w Twoim obrazie,
który kazałeś nam namalować.
Odsłaniasz wielki zdrój miłosierdzia,
promieniem Serca chcesz lud ratować.

Ref. Jezu, ufamy Tobie 4x

2. O, słodki Jezu, Ty założyłeś
przy tym obrazie tron miłosierdzia.
Tu swoje Serce nam otworzyłeś,
miłość ku Tobie tu się utwierdza.

Ref. Jezu, ufamy Tobie 4x

3. Niech cześć obrazu Twojego, Panie,
który przyciąga tysiączne rzesze,
dla wielkiej chwały Twojej zostanie,
a nas utrwali w Twojej opiece.

Ref. Jezu, ufamy Tobie 4x

◊◊◊

1. Bądź światłością dla mych oczu, Panie Boże mój.
By sen śmierci mnie nie zmorzył.
Aby nie rzekł wróg: Pokonałem go.

Refren: Panie, ufam miłosierdziu Twemu!

2. Ufam miłosierdziu Twemu, serce cieszy się.
Tyś udzielił mi pomocy.
Tobie śpiewać chcę. Dobroczyńco mój.

Posłuchaj

◊◊◊

1. Szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie,
śpiewano Bogu w Starym Testamencie.
Wołam tym bardziej w każdym dnia momencie:
"Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie".

2. Miłosierdzie Boże w każdej życia dobie
jest mym oparciem i źródłem pokoju.
Dlatego śpiewam, czerpiąc z tego zdroju:
"Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie".

3. Biedny, kto szuka siły w ludziach w sobie!
Mocny, kto ufa miłosierdziu Boga!
Więc mi nie grozi żadna straszna trwoga:
"Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie".

◊◊◊


Tobie Panie Zaufałem

/ a / e / a / e / C / G / F /
Tobie Panie zaufałem
Moje życie daje
Pod Twoje władanie
Tylko Ciebie będzie uwielbiać serce Me

/ e / C / G / D /
Bo cudowna jest miłość twoja
Jedyna, takiej nie może dać nikt inny,

Nieskończone Miłosierdzie dla nas masz,
Nie zabraknie dla nikogo!

◊◊◊


Ref.: Tylko w Twoim miłosierdziu, Panie mój, nadzieja ma. /2X

1. Chcę Cię wywyższać Boże mój i Królu
I błogosławić Imię Twe na zawsze i na wieki.
Każdego dnia będę Ciebie błogosławił
I na wieki wysławiał Twoje Imię.

2. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
A wielkość Jego niezgłębiona.
Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła
I zwiastuje Twe potężne czyny.

3. Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu
I rozpowiadają Twoje cuda.
Mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych
I głoszą wielkość Twoją.

4. Pan jest łagodny i miłosierny,
Nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich
A Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. 

Posłuchaj

(sł. św. Teresa od Dzieciątka Jezus; m. Paweł Bębenek)

◊◊◊


Tyś słodką nadzieją
Dzienniczek, 951

1. O niezgłębione miłosierdzie Boże
Kto Cię godnie sławić i uwielbiać może
O niepojęte miłosierdzie Boże
Kto Cię godnie sławić i uwielbiać może

Ref: Największy z darów Boga Wszechmocnego
Tyś słodką nadzieją człowieka grzesznego/ 2x
Ooo ooo Tyś słodką nadzieją Ooo ooo
Ooo ooo człowieka grzesznego Ooo ooo

2. W hymnie złączone gwiazdy, ziemia, morze
Wdzięcznie Cię sławią miłosierdzie Boże
Pieśnią złączone gwiazdy, ziemia, morze
wdzięcznie Cię sławią miłosierdzie Boże

Ref: Największy z darów Boga Wszechmocnego
Tyś słodką nadzieją człowieka grzesznego / 2x
Ooo ooo Tyś słodką nadzieją Ooo ooo
Ooo ooo człowieka grzesznego Ooo ooo

Posłuchaj

◊◊◊


Twe miłosierdzie

Twe miłosierdzie niech spływa niech spływa
Tak jak wiosenny ciepły deszcz,
Twe miłosierdzie niech spływa nie spływa na mnie.

Hej! Ho! Przyjmę twoją łaskę
Hej! Ho! Miłosierdzie twe
Hej! Ho! Chcę przed tobą tańczyć dziś.◊◊◊


1. W każdym strapieniu i o każdej porze,
Czuwa nad nami Miłosierdzie Boże.
Kto Miłosierdziu Bożemu zaufa,
Wesprze go Pan Bóg i modlitw wysłucha.

2. Gdy krew i woda z Serca się polały,
Bóg miłosierdziem okrył świat ten cały.
Więc uwielbiajmy miłosierdzie Boże,
W każdym strapieniu i o każdej porze.

3. Gdy Serce Boskie włócznią wskroś przeszyto,
Krew z wodą trysły falą przeobfitą.
Krew zmywająca tego świata grzechy,
Woda kojąca - balsamem pociechy.

Posłuchaj

◊◊◊


Hymn nieszporów o św. Faustynie

1. Wielbij, duszo moja, miłosierdzie Pana,
Raduj się i śpiewaj, serce moje całe,
Bo po to zostałaś przez Niego wybrana,
By Jego miłosierdzia szerzyć moc i chwałę.

2. Głębi łaskawości Jego nikt nie zmierzy
Jego litość dla nas jest niepoliczona.
Wie o tym każdy, kto się do Niego zbliży,
A On go przytuli do swojego łona.

3. Szczęśliwa dusza, co ufa Twej dobroci
Zda się zupełnie na miłosierdzie Twoje.
Napełniasz ją wtedy pokojem miłości,
Zawsze ją ochraniasz jako dziecko swoje.

4. O duszo kogokolwiek żyjącego w świecie,
Choćby twoje grzechy jak noc były czarne,
Nie lękaj się Boga, bo tyś Jego dziecię,
On mocą miłosierdzia ciebie ogarnie.

5. Sławimy, Wszechmocny i w Trójcy Jedyny,
Miłosierdzie Twoje wobec wszystkich stworzeń.
Objawiłeś światu miłość ze swym Synem.
Głoś dziś, duszo moja, miłosierdzie Boże.

◊◊◊


1. Witaj, miłosierny Jezu, żywy zdroju wszelkiej łaski,
Jedyna ucieczko nasza, w Tobie mam nadziei blaski.

2. Witaj, Serce Jezusowe, niezgłębione w swej miłości,
W którym płynie życie dla nas, i zdrój wszelakiej radości.

3. Witaj, nam otwarta rano, Serca Jezusa mojego,
Która zsyłasz światu łaski, w męce dla nas otwartego.

4. Witaj nam, dobroci Boża, niepojęta, niezgłębiona,
Morze pełne miłosierdzia, bramo światu otworzona.

5. Witaj, tronie miłosierdzia, Baranku Boży bez winy,
Któryś za nas życie złożył, na krzyżu, Synu Jedyny.

◊◊◊


Wyrusz w drogę

/ a / e / d / G /
/ C / a / F / G /
1. Wyrusz dzisiaj w drogę, którą wskazał Pan
Miłosierny Boże prowadź mnie tam

2. Gdzie świątynia Twoja, gdzie modlitwy szept
Gdzie Jesteś obecny w nocy i w dzień

3. Wyruszmy więc w Drogę, którą wskazał Pan
Miłosierny Boże prowadź do Swych bram

4. Prowadź do Swych bram wieczorem, rano w każdy czas
W dzień nas poprowadzi obłok w nocy gwiazda Twa

5. I gdy już dotrzemy pokłonimy się
Jezu Ufam Tobie zawierzymy się

6. Jezu Ufam Tobie od najmłodszych lat
Jezu Ufam Tobie choćby zwątpił świat

.......zwątpił świat.

◊◊◊


1. Żebrzę miłosierdzia, mój Panie,
wierzę w miłości Twojej cud.
Ma dusza ufać nie przestanie,
Tyś mój Pan i mój Bóg, Tyś mój Pan i mój Bóg.

2. Tobie dzisiaj wszystko powierzam,
serce me składam u Twych stóp.
Tyś źródłem ufności przymierza.
Tyś mój Pan i mój Bóg, Tyś mój Pan i mój Bóg.

3. Dla bolesnej męki Twej, Panie,
weź oczyść serca mego brud.
Niech miłosierdzia cud się stanie.
Tyś mój Pan i mój Bóg, Tyś mój Pan i mój Bóg.

Posłuchaj (od 2:35)

◊◊◊


1. Miłosierdzie Boże przebaczenia znak
wzywa Cię pokornie cały grzeszny świat
W każdej życia dobie Jezu ufam Tobie
Jezu ufam zawsze w miłosierdzie Twe.

2. Kiedy grzech zwątpienia nęka dusze mą
Ty wyciągasz ku mnie przebaczenia dłoń.
Ty dodajesz siły, o mój Jezu miły
Bo Ty jesteś zawsze miłosierdzia znak.

◊◊◊


Wg 'Dzienniczka' św. Siostry Faustyny
m. ks. Z Piasecki; adaptacja: A. Woźniak


1. Dziś Jezus zamieszkał w mym sercu
Sam dla mnie opuścił tron nieba
Wszechmocny Pan świata i Stwórca
W postaci nawiedził mnie chleba.

2. O Boże w mej piersi zamknięty,
a z Tobą i niebo w niej całe.
Z anioły zaśpiewam Ci Święty!
Ja żyję na Twą tylko chwałę.

3. Nie łączysz z anioły się Boże,
lecz z nędzą, z człowiekiem mizernym.
Bez Ciebie nic zdziałać nie może,
Tyś zawsze jest dlań miłosierny.

4. Me serce jest Tobie mieszkaniem,
Tyś Pan mój, Tyś wiecznej Król chwały.
Sam panuj i króluj w nim zawsze,
jakoby w pałacu wspaniałym.

5. O wielki mój Zbawco i Boże
Tyś zechciał uniżyć sie z nami.
Ja część Ci oddaję w pokorze
I błagam byś raczył mnie zbawić.

3. zwrotkę śpiewa się tak jak 1.
4. i 5. zwrotkę śpiewa się tak jak 2.

◊◊◊


Zaufaj Panu już dziś

1. Jak się nie bać, powiedz jak  / E / H /
Kiedy w strachu żyje świat  / cis / A /
Zaufaj Panu już dziś  / E / H / E/ H /
Jak uwierzyć, powiedz mi
Kiedy już nie wierzę w nic
Zaufaj Panu już dziś
Jak mam kochać, powiedz jak
Kiedy rani mnie mój brat
Zaufaj Panu już dziś
Jak być dobrym, powiedz mi
Kiedy świat jest taki zły
Zaufaj Panu już dziś

Ref: Zaufaj Panu już dziś!  / E / A / E / A /
Zaufaj Panu już dziś!  / E / H / E / H /

2. Jak mam walczyć, powiedz jak
Kiedy silnej woli brak
Zaufaj Panu już dziś
Jak pokonać własny grzech
Kiedy pokus tyle jest
Zaufaj Panu już dziś
Jak się cieszyć, powiedz mi
Kiedy płyną gorzkie łzy
Zaufaj Panu już dziś
Jak do ładu z sobą dojść
Kiedy siebie mam już dość
Zaufaj Panu już dziś

3. Jak nie zbłądzić, powiedz mi
Kiedy nie wiem dokąd iść
Zaufaj Panu już dziś
Jak nadzieję w sercu mieć
Kiedy wszystko wali się
Zaufaj Panu już dziś

Posłuchaj

◊◊◊

Siewcy Lednicy 'Jezu ufam Tobie, Jezu'
Pieśń Pielgrzyma na ŚDM 2016

      D G fis    h     C A
Ref: Jezu ufam Tobie, Jezu
D G  fis   h      e A
Jezu ufam Tobie, Jezu

h                          G A
1. Otwórzcie drzwi Chrystusowi
    e             A
On jeden ma słowa życia
    h      G      A  D
Uwierzcie Jego miłości
     C             e   A
Co wyszła na spotkanie i prowadzi nas.

2. Don't let your fear hold you back.
The future lies within your hands.
You are the child of peace and hope.
Do not fear to make your way to the world.

Jesus I trust in You, Jesus

3. Podnieście głowy wysoko
Zobaczcie cel waszej drogi
Nie bójcie się patrzać w wieczność
Tam czeka na was Ojciec, który jest miłością

      D G fis    h     C A
Ref: Jezu ufam Tobie, Jezu
D G  fis   h      e A
Jezu ufam Tobie, Jezu

 E A gis    cis   D H
Jezu ufam Tobie, Jezu
E A  gis   h      fis H
Jezu ufam Tobie, Jezu

Posluchaj


◊◊◊


Hymn Archidiecezji Białostockiej na ŚDM Kraków 2016 - Serca Gotowe

Hymn Diecezji Kieleckiej na ŚDM Kraków 2016 - Emmanuel

Hymn Diecezji Tarnowskiej na ŚDM Kraków 2016 - Synaj

Warszawski Hymn Dni w Diecezjach ŚDM 2016 - Wiarę w sercu miej

◊◊◊

Skaldowie - Bóg bogaty w miłosierdzie

1. Zagubione ścieżki życia,
gdy nie widać żadnej z dróg,
światło prawdą się zapala,
w blasku prawdy życia cud.
Twoje życie z miłosierdziem,
I na dobre i na złe,
W Eucharystii i modlitwie,
Czeka Chrystus szczęście twe.

Ref: Bóg bogaty w miłosierdzie
Najmożniejszy Chrystus Pan,
Jezu zawsze ufam Tobie,
Twoja łaska z Twoich ran.
Ojcem jesteś dla każdego,
Synem, córką każdy z nas,
Przewodniczką zaś Faustyna
święta pośredniczka łask.

2. Matka Boża nieustannie
Czuwa blisko dzień i noc
Jesteś dzieckiem jej najmilszym
Chociaż zło cię kąsa wciąż.
Z oceanu miłosierdzia
Słychać ten miłości hymn,
Słowo Ciałem tak się staje,
Tak przychodzi Boży Syn.

3. Dwa promienie prosto z serca
Obejmują cały świat
W miłosierdziu zanurzony
Miłość Boża wiecznie trwa.
Wiara, miłość i nadzieja,
To człowieczy zwykły los,
To na co dzień Ewangelia,
To serdeczny serca głos.

Posłuchaj

◊◊◊